Školstvo

Školstvo

Materskú školu deti z Ozdína i z Bystričky majú možnosť navštevovať v obci Málinec. Základnú školu deti navštevujú v Málinci a v Poltári. V minulosti bola v prevádzke v obci Ozdín materská i základná škola a to v priestoroch evanjelického cirkevného zboru.