Fotogaléria


MDD - Turistický výstup na Vrch Hrad Ozdín

Vatra 2015

Májový pochod vďaky

Cykloturistika

Stavanie mája 2015

Turistické odpočívadlo ,,VRCH HRAD“

Veľkonočná Tvorivá dielňa

Obecné páračky

Vianočná Tvorivá dielňa

Letecké snímky obcí
Tradičné domy z nepálených tehál
Zaujímavosti Ozdína
Zahájenie organového koncertu bratom farárom Ivanom Muchom z Málinca
Organové koncerty v evanjelickom kostole v Ozdíne
zahájenie detskej turistiky v roku 2009
Turistika
architektonický komplex s názvom Prameň živej vody
medzinárodné sochárske sympózium v intenciách motta L´art pour la santé.( umenie pre zdravie)
chvíľky pred zahájením cyklomaratónu
Hornohradský Merida MTB cyklomaratón 2009 v Ozdíne

Obecné páračky 2011

október 2011 - mesiac úcty k starším
nohejbalová súťaž v časti Bystrička
športové dni a MDD v obci Ozdín
predvianočná tvorivá dielňa v Ozdíne - rok 2009
Tvorivé dielne s deťmi

Ozdínske jamy a vrchy

Turistický pochod "Klub abstinentov *Lučenec"