Fotogaléria

október 2011 - mesiac úcty k starším

Každý rok v októbri starosta Obce Ozdín a poslanci obecného zastupiteľstva zorganizujú pre našich seniorov posedenie s občerstvením, hudbou a s vystúpením detí z Materskej školy Ozdín, kde zároveň blahoželajú jubilantom daného roku.poslanci obecného zastupiteľstva
poslanci obecného zastupiteľstva
vytúpenie detí z materskej školy
vytúpenie detí z materskej školy

hudobný doprovod pána Juričeka
hudobný doprovod pána Juričeka