Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
tif Objednávka - protipovodňové opatrenia
PDF Objednávka č. 3/2015