Samospráva

Obecné zastupiteľstvo


Obecný úrad
Obec Ozdín č. 52
985 24 Rovňany

Telefón: +421 47 429 13 01
+421 911 875 697
E+mail: starostaozdin@gmail.com

Starosta obce: Dušan Vývlek
Ekonomický pracovník: Anna Mužíková

Obecné zastupiteľstvo:

Titus Detvan
Peter Balko
Pavol Kačáni
Zuzana Kančová
Milan Petrík

Hlavný kontrolór obce: Jana Kančová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:

1. Titus Detvan – predseda komisie
2. Peter Balko
3. Milan Petrík

Terénna sociálna práca:

Mgr. Eva Salvová - terénny sociálny pracovníkSamosprávny kraj: Banskobystrický

Okres: Poltár
Región: Novohrad
IČO: 00316288
Počet obyvateľov: 365
Rozloha: 1 522 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279